Buletinul Informativ pentru Medicii de Familie, oct 1997

 

Articol publicat în Buletinul informativ pentru medicii de familie, Anul I, Nr.1, Octombrie 1997

 

 

PROFESOR DR. J. C. van ES

CĂTRE CITITORII PRIMULUI NUMĂR AL

BULETINULUI INFORMATIV PENTRU MEDICII DE FAMILIE

 

Acest Buletin este un instrument de comunicare și informare a medicilor de familie despre toate aspectele relevante ale colaborării romano-olandeze. Buletinul va apărea regulat, o data la doua luni și va fi distribuit gratuit membrilor SNMGR (Societatea Națională de Medicina Generala din Romania).

După cum probabil cunoașteți, în urma cu patru ani a inceput derularea în Romania a unui proiect olandezo-roman de instruire postuniversitara a medicilor de medicină generală.

În tot acest timp s-au organizat cursuri și ateliere de lucru în scopul de a veni în ajutorul instructorilor în medicina generala pentru dezvoltarea activităților în acest domeniu.

Medicii de familie romani au putut stabili contacte cu colegii lor din Olanda, care le-au împărtășit experiența lor în exercitarea acestei specialități.

Personal am perceput acest proiect ca pe un foarte bun mod de cooperare intre reprezentanții celor doua țări. Am fost plăcut surprins să constat ca medici din doua tari diferite, cu culturi și situații economice și sociale diferite, au putut să colaboreze atât de bine datorita profesiei lor. S-a dovedit ca specialitatea de medicina familiei a creat un teren comun pentru discuții și cooperare. Aceste activități au ajutat ambele părți să conștientizeze într-un grad și mai mare caracteristicile specialității lor.

După câțiva ani de derulare a programului, s-a ajuns în punctul în care s-a putut începe un studiu de morbiditate, care este realizat de un grup de 30 de medici de familie din Romania. Valoarea unui astfel de studiu este deosebita. El va furniza material pentru alte noi studii și va oferi o viziune generala asupra activității zilnice a unui medic de familie.

Rezultatele studiului de morbiditate îi vor ajuta pe medicii de familie să inteleaga identitatea specialității lor, iar pe autoritățile din sănătate și pe specialiștii din spitale îi vor informa despre importanta medicinii de familie.

Proiectul olandezo-roman, pentru care fondurile au fost oferite de Ministerul Sănătății din Olanda, se va încheia în decembrie 1997. Întrucât s-a considerat ca fiind un mare dezavantaj încetarea cooperării chiar în momentul în care în Romania au loc schimbări în sistemul de sănătate, s-a propus și s-a aprobat de catre Ministerul Afacerilor Externe din Olanda declansarea unui nou proiect pentru următorii 3 ani, 1998, 1999, 2000.

Despre acest nou proiect doresc să va informez în cele ce urmează.

În strânsă colaborare cu Societatea Națională de Medicina Generala din Romania, a fost elaborat un program al carui obiectiv pe termen lung este să contribuie la dezvoltarea Societății Naționale de Medicina Generala ca asociație profesionala.

0 instituție puternică de acest fel va putea îmbunătăți calitatea medicinii de familie dezvoltând activități de cercetare, contribuind la instruirea continua a medicilor de familie, la îmbunătățirea învățământului postuniversitar în medicina de familie și la obtinerea unui bun management aplicat de medici în dispensarele în care lucrează.

Nu în ultimul rând, Societatea Națională de Medicina Generala, într-o noua structura, va juca un rol important în apărarea drepturilor membrilor ei.

Prin ridicarea calității serviciilor oferite, medicii de familie vor câștiga mai mult încrederea populației și, în final, sistemul de sănătate va deveni mai eficient.

Noul program de asistenta – MATRA (titulatura fondului din care este finantat progra­ mul) – va fi parțial construit pe rezultatele programului existent încă, PSO. Cursurile și atelierele de lucru s-au dovedit a fi utile și importante întrucât medicii de familie care le-au frecventat au acum o mai buna intelegere a aspectelor de baza privind medicina de familie. Ca și programul anterior, programul MATRA se va desfășura în strânsă colaborare cu Societatea Națională de Medicina Generala, Ministerul Sănătății, Centrul de Pregătire Postuniversitara a Medicilor și Farmaciștilor, Colegiul Medicilor, Institutul de Management. Reprezentanții acestor instituții vor face parte dintr-un Comitet de Lucru (Task Force) care va ajuta la desfășurarea întregului proiect.

S-au stabilit contacte de colaborare cu Fundatia Soros, USAID și Know How Fund în scopul unirii eforturilor de stimulare a medicinii de familie.

Scopul programului MATRA este să se concentreze asupra FORMEI și a CONȚINUTULUI Societății Naționale de Medicina Generala.

Continut: un proiect de cercetare, un proiect de metodologie a predării și un proiect de management.

Forma: un proiect de restructurare.

Aceste patru proiecte vor fi în interacțiune reciprocă.

A. CERCETARE

Un grup bine ales de medici de familie vor fi instruiți în diferite tipuri de metodologie a cercetării de către experți olandezi în domeniul cercetării în medicina de familie, membri ai Comitetului de Conducere al Colegiului olandez al Medicinii de familie.

În afara întâlnirilor periodice care vor avea loc cu experții olandezi, participanții la acest proiect trebuie să organizeze întâlniri de studiu. Pe parcursul acestui proces se va dezvolta o selecție de proiecte de cercetare, în special proiecte de cercetare operaționala asupra îmbunătățirii calității îngrijirilor medicale. Inițiatorii romani ai proiectelor vor fi monitorizați de către experții olandezi. Contactul între aceștia va deveni mai eficient prin folosirea E-mail.

Obiectiv pe termen lung: un grup de experți romani în cercetarea medicinii de familie ai carui membri să acționeze drept consilieri pentru colegii lor care vor să înceapă un program de cercetare. De îndată ce în Universitatea de Medicina va fi creata o catedra de Medicina Familiei, participanții la acest proiect vor putea fi numiți în departamentul respectiv ca cercetători.

Obiectiv pe termen scurt: realizarea unui grup de 15 medici de familie bine selectati care să primească noțiuni de bază în metodologia cercetării și care să participe efectiv în câteva proiecte de cercetare, supervizați de experți olandezi.

 

B. METODOLOGIA PREDĂRII.

Un al doilea grup de medici de familie va fi instruit în metode modeme ale predării. După o scurta perioada de instruire teoretica ce va consta din ateliere de lucru și studiu individual, participanții vor realiza programe de instruire postuniversitara și continua.

Obiectiv pe termen lung: un grup de experți în predarea medicinii de familie care să fie activi în programe educaționale. De îndată ce va lua naștere o catedra de Medicina Familiei în Universitate, participanții la acest program vor putea fi numiți profesori la aceasta catedra.

Obiectiv pe termen scurt: realizarea unui grup de medici de familie bine instruiți în diferite metode modeme de predare care să înceapă unul sau mai multe proiecte pe această temă, consiliații de experții olandezi.

 

C. MANAGEMENTUL ÎN MEDICINA DE FAMILIE.

Un al treilea grup de medici de familie va fi instruit în managementul în medicina de familie cu toate fațetele sale, managementul cazului, managementul strategic. În afara de modul de conducere și organizarea dispensarului, acest program va cuprinde îmbunătățirea relației medic-pacient, educația pentru sănătatea pacienților, informarea pacientului făcută prin broșuri, îmbunătățirea calității serviciilor sau managementul schimbării.

Laboratorul Universității din Limburg va. oferi instruire intensiva, se vor organiza ateliere de lucru despre organizarea unei echipe de lucru, se vor dezvolta planuri de îmbunătățire a calității activității în dispensare, se vor face cursuri despre tehnici de negociere.

Obiectiv pe termen lung: un grup bine instruit de medici de familie care să actioneze ca experții în consilierea colegilor și a autorităților din sistemul de sănătate asupra aspectelor de organizare din medicina de familie și asistenta primara.

Obiectiv pe termen scurt: un grup bine coordonat care să predea medicilor de familie metode de management în medicina de familie.

 

D. PROIECT DE RESTRUCTURARE

Scopul proiectului este de a oferi asistenta pentru transformarea Societiitii Nationale de Medicina Generala din Romania într-o asociatie profesionala puternica. Este foarte important ca SNMGR să fie bine organizata pentru a putea lua parte și a influenta pozitiv toate schimbările prin care trece acum sistemul de sănătate din Romania.

Acest program conține trei faze: cercetarea pieței, proiectul organizațional și planul de realizare.

Cercetarea pieței: analizarea structurii curente a SNMGR; c’colectarea dorințelor și propunerilor membrilor SNMGR prin analizarea materialelor existente și a chestionarelor.

Proiectul organizațional: se vor prezenta alternative de organizare bazate pe analiza din prima faza. Alternativele vor fi discutate în cadrul SNMGR la nivel central și local, pentru a o alege pe cea mai potrivită. Aceasta faza este cruciala în procesul de schimbare.

Planul de realizare: alternativa socotita cea mai potrivita va fi cuprinsa într-un plan de organizare și implementare. SNMGR și membrii acesteia trebuie să fie conștienți că participarea lor efectiva în această fază este fundamentală.

SNMGR și-a exprimat deja acordul de participare în momentul când a fost prezentat planul de acțiune.

Obiectiv pe termen lung: o organizație profesională care să reprezinte medicina de familie, care să fie capabilă să dezvolte și să implementeze standarde de calitate bazate pe cercetare, metode de predare și management și care să poată negocia cu autoritățile despre rolul medicului de familie în sistemul de sănătate.

Obiectiv pe termen scurt: restructurarea organizației în așa fel încât să se țină seama de marea majoritate a membrilor ei și atragerea de noi membri. Trebuie să existe o comunicare eficientă între conducerea centrală și filiale.

În Buletinul de față veți găsi informațiile necesare privind criteriile de selecție pentru candidații în programele A, B, C și procedura de solicitare a participării. Cei care doresc să participe la unul din cele trei programe (o persoana nu poate participa la mai mult de un program) trebuie să acționeze personal.

 

 

 

 

 

 

 

CRITERII DE SELECȚIE A PARTICIPANȚILOR ÎN

PROGRAMELE DE CERCETARE, METODE DE PREDARE ȘI MANAGEMENT

 

Participanții trebuie să fie membri ai SNMGR și să activeze ca medici de familie.

 1. Participanții trebuie să aibă motivatie și să fie interesati de domeniul în care solicita participarea.
 2. Participanții trebuie să înțeleagă limba engleză și să fie pregătiți pentru dezvoltarea abilitaților lor de a vorbi limba engleză.
 3. Participarea solicitanților trebuie să fie susținută de filiala SNMGR din care fac parte.
 4. Participanții trebuie să semneze un contract prin care sunt de acord să urmeze întregul program:
 • să facă studiu individual;
 • să participe sau să dezvolte unul sau mai multe proiecte mici;
 • să fie capabil să realizeze aceste proiecte;
 • să devină membru în viitoarea echipa a SNMGR care să acționeze ca expert pentru membrii SNMGR în domeniul ales.

 

 

PROCEDURA DE SOLICITARE

 

 • Curriculum vitae în limba engleza care să cuprindă studiile universitare, postuniversitare și participările la cursurile programului romano-olandez desfășurate pînă acum, activitatea medicală și alte activități;
 • Motivația participării la unul din programe, estimarea timpului avut la dispoziție pentru a-l afecta unui program, recomandarea filialei;
 • Selecția va fi făcută de către un comitet romano-olandez.

Cele de mai sus vor fi trimise pana la data de 1 noiembrie 1997 pe adresa: Elvira Chirila, Calea Grivitei 168, sector 1, București. Tel. 01 6574595; fax: 01 6654111

 

 

ESTE FOARTE IMPORTANT CA MINISTERUL SANATATII ȘI CELELALTE FORURI AUTORIZATE SĂ ACCEPTE ȘI SĂ INCLUDA ACESTE PROGRAME DE INSTRUIRE ÎN PROGRAMELE OFICIALE DE INSTRUIRE PENTRU MEDICII DE FAMILIE!

 

Descarcă Buletinul informativ, in format pdf.