Conferinta Medinet 2004

medinet2

CONFERINTA MEDINET 2004
24 aprilie 2004

Athenee Palace, București

 

Reţeaua de Dispensare Santinelă Medinet a luat naştere în urma unui proces îndelungat petrecut în cadrul Societăţii Naţionale de Medicina Familiei / Medicină Generală, putând fi considerată expresia unei evoluţii profesional-ştiinţifice şi de căutare a propriei identităţi.

Principalul obiectiv a fost relizarea unei baze ştiinţifice de cercetare pentru medicina familiei, care să permită cunoaşterea situaţiei actuale dar şi dezvoltarea unor studii ulterioare în domeniul medicinei de familie.

De asemenea, un obiectiv important, strâns legat de realizarea tehnică a unei reţele santinelă a constituit-o formarea şi pregătirea unui grupa de medici de familie cu o bună pregătire în domeniul cercetării ştiinţifice, care să fie capabil să realizeze studii în domeniul medicinei de famiilie şi care să crească, la rândul său, interesul medicilor practicieni pentru cercetare.

Nu in ultimul rând, un obiectiv important a fost de a furniza informaţii valide Societăţii Naţionale de Medicina Familiei legate de conţinutul şi structura activităţii din asistenţa medicală primară şi de a scoate în evidenţă domeniile unde este nevoie de schimbare. Prin schimbare întelegem acele domenii unde este nevoie de o creştere a calităţii serviciilor oferite sau domenii pentru care este nevoie să fie dezvoltate programe de educaţie medicală continuă.

Toate aceste obiective pot fi întelese şi ca dorinţă a medicinei de familie de a se afirma ca specialitate, de a-şi găsi drumul şi metodologia în domeniul educaţiei şi cercetării.

Un rezultat imediat şi care sperăm că va fi fructificat în anii următori este relaţia de colaborare dintre Societatea Naţională de Medicina Familiei / Medicină Generală şi Centrul Naţional de Studii pentru Medicina care a coordonat din punct de vedere ştiinţific şi tehnic Reteaua de Dispensare Santinelă Medinet în ultimii 3 ani.

(Fragment din documentul de presă elaborat cu ocazia Conferinței Medinet 2004)

Reteaua de Dispensare Santinela Medinet a fost unul dintre primele proiecte coordonate de CNSMF. Au fost selectati 100 de medici de familie din toata tara, care timp de 3 ani a inregistrat toate consultatiile efectuate in cabinetul lor, cu ajutorul unui soft creat in acest proiect, Medins. Datele inregistrate au fost lunat transmise prin Internt cfatre un server central, instalat la Institutul de Sanatate Publica din Timisoara. Pe baza acestor date a fost realizat primul pattern al activitatii medicului de familie din Romania, publicat intr-un volum publicat in 2004.

 

PROGRAMUL CONFERINTEI

9.30-10.00           Deschidere
10.00-10.15        Analiza datelor î
nregistrate de medicii de familie în cadrul reţelei de dispensare santinelă, Dr. Marius Marginean
10.15-10.30        Reţele de dispensare santinelă şi informaţiile
               
                               medicale – perspective naţionale şi internaţionale
                               
                Dr. François Schellevis, NIVEL, Olanda
10.30-10.45        Perspectivă tehnologică asupra dezvoltării
               
                                sistemului informatic integrat MedINS-MediNET
               
                               pentru medicii de familie
                               
                Prof. Dr. Ing. Vasile Stoicu -Tivadar
10.45-11.00        Bolile respiratorii în practica medicului de familie
                                               Dr. Alexandra Câra

11.00-11.15        Corelaţii clinico-terapeutice în infecţiile urinare joase în practica MF – studiu retrospectiv
                               
                Dr. Gabriela Comişel
11.15-11.30        Durerea lombară la adult – specificul abordării de către medicul de familie
               
                               Dr. Mădălina Manea
11.30-11.45        Bolnavul cu diabet zaharat în practica medicului de familie – o problema majoră
               
                                Dr. Liliana Catrinoiu
11.45-12.15        Pauză

12.15-12.30        Trimiterile în asistenţa medicală primară
                              
                Dr. Cristina Isar
12.30-12.45        Sănătatea inimii la femei – date din asistenţa medicală primară prin Reţeaua Medinet
                              
                Dr. Andrea Abăităncei
12.45-13.00        Proceduri diagnostice şi terapeutice în
                              
                cabinetul medicului de familie
                               
                Dr. Doina Bunescu
 13.00-13.15       Cresc depresiile susceptibilitatea pentru
               
                                afecţiuni somatice?
                               
                Dr. Marjan van den Akker, Univ. Maastricht

13.15-13.30        Utilitatea Reţelei Medinet în implementarea
                               
                ghidului de hipertensiune
                               
                Dr. Mircea Ciucă
13.30-13.45        Autoevaluarea practicii medicale
                              
                Dr. Dan Sandu
13.45-14.00        Importanţa unei reţele de dispensare santinelă în supravegherea medicală activă 
                                               Dr. Aurora Dragomirişteanu

15,00 – 17,00  Masă rotundă: Reţeaua de dispensare santinelă ca metodă de înregistrare a datelor în asistenţa medicală primară
                         Moderatori:      Dr. Aurora Dragomirişteanu,    Dr. Marius Mărginean

Participă reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Colegiului Medicilor din România, Institutul NIVEL (Olanda), Universitatea din Maastricht (Olanda).

 

 

 

copertamedinet

Leaflet de prezentare programul Medins

Galerie foto Conferinta Medinet 2004

Galerie foto Reteaua Medinet

Galerie Foto Medinet – Workshop Iasi, 2003

Galerie Foto Medinet – Workshop Timisoara 2003