Achizitie de consumabile de birotica si papetarie

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedura de achiziţie de consumabile de birotică și papetărie

Proiectul: RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (NCD) asociate stilului de viață din România”

Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF), cu adresa în București, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara 1 ap. 3 sector 2, anunță achiziția de consumabile de birotică și papetărie în cadrul proiectului RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (NCD) asociate stilului de viață din România”. Procedura aplicabilă este procedura simplificată conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectul contractului: COD CPV: 30100000-0 (Masini, echipament si accesorii de birou, cu exceptia computerelor, a imprimantelor si a mobilierului)

  • Toner culoare negru.
  • Bibliorafturi,
  • Hârtie pentru imprimantă și copiere documente.

Valoarea estimată a contractului de achiziție: 8.971,17 lei, fără TVA.

Procedura aplicată: achiziție directă conform Ordin 1120/2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: ”Prețul cel mai scazut”

Termen limită pentru primirea ofertelor: 17.07.2015, ora 12:00.

Local, data și ora deschiderii ofertelor: Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara 1 ap. 3 sector 2, București, data 17.07.2015, ora 17:30. Deschiderea ofertelor se va face doar în prezența membrilor Comisiei de Evaluare a ofertelor, și se va consemna prin completarea unui proces verbal de deschidere a ofertelor ce va fi transmis pe fax ofertanților.

Adresa la care se transmit ofertele: Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la adresa de corespondență a achizitorului, Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara 1 ap. 3 sector 2, București. Ofertele se depun în plic închis, în zilele lucrătoare, dar nu mai târziu de data și ora limită de depunere a ofertelor stabilită prin intermediul prezentei documentații.

Informații suplimentare: Ofertanții interesați să obțină informații suplimentare privind prezenta achiziție sunt invitați să se adreseze achizitorului, Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, utilizând datele de contact: Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara 1 ap. 3 sector 2, București, Tel.: 021.211.59.27, Fax: 021.211.59.27, e-mail: cnsmf@clicknet.ro, persoana de contact: Dr. Cristina Isar, Președinte CNSMF.

Data publicării anunțului: 10.07.2015

Documentatia de atribuire se poate descarca de AICI .

Clarificari: