Achizitie servicii formare – mentoring – 2

Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF), cu adresa în București, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, anunță achiziția serviciilor de formare profesionala in domeniul medical necesare în cadrul proiectului RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile (NCD) asociate stilului de viață din România”. Procedura aplicabilă este achizitie directa conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectul contractului: Servicii de formare profesionala in domeniul medical.COD CPV:80320000-3

Servicii de formare profesionala in domeniul medical – activităţi de mentoring şi monitorizare a procesului de implementare a ghidului de preventie si a instrumentelor aferente (toolkit) – pentru componenta care adreseaza sanatatea copilului – în unităţile de asistenţă medicală primară implementatoare – zona Bucuresti/Ilfov/Ialomita.

Procedura aplicată: achizitie directa conform Ordin 1120/2013.

Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: ”Prețul cel mai scazut”

Termen limită pentru primirea ofertelor: 10.09.2015, ora 12:00.

Locul, data și ora deschiderii ofertelor: Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, București, data 10.09.2015, ora 15:30. Deschiderea ofertelor se va face doar în prezența membrilor Comisiei de Evaluare a ofertelor, și se va consemna prin completarea unui proces verbal de deschidere a ofertelor ce va fi transmis pe fax ofertanților.

Adresa la care se transmit ofertele: Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la adresa de corespondență a achizitorului, Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, București. Ofertele se depun în plic închis, în zilele lucrătoare, dar nu mai târziu de data și ora limită de depunere a ofertelor stabilită prin intermediul prezentei documentații.

Informații suplimentare: Ofertanții interesați să obțină informații suplimentare privind prezenta achiziție sunt invitați să se adreseze achizitorului, Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, utilizând datele de contact: Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, București, Tel.: 021.211.59.27, Fax: 021.211.59.27, e-mail: office@cnsmf.ro, persoana de contact: Dr. Cristina Isar, Președinte CNSMF.

Data publicării anunțului: 28.08.2015
Documentatia de atribuire se poate descarca de AICI .