Achizitie servicii formare – mentoring

Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF), cu adresa în București, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, anunță achiziția serviciilor de formare profesionala in domeniul medical necesare în cadrul proiectului RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile  (NCD) asociate stilului de viață din România”. Procedura aplicabilă este achizitie directa conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Obiectul contractului: Servicii de formare profesionala in domeniul medical.COD CPV:80320000-3

Procedura aplicată: achizitie directa conform Ordin 1120/2013.

Termen limită pentru primirea ofertelor: 29.07.2015, ora 12:00.

Adresa la care se transmit ofertele: Toți operatorii economici interesați sunt rugați să trimită ofertele la adresa de corespondență a achizitorului, Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, București. Ofertele se depun în plic închis, în zilele lucrătoare, dar nu mai târziu de data și ora limită de depunere a ofertelor stabilită prin intermediul prezentei documentații.

Informații suplimentare: Ofertanții interesați să obțină informații suplimentare privind prezenta achiziție sunt invitați să se adreseze achizitorului, Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, utilizând datele de contact: Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara A ap. 3 sector 2, București, Tel.: 021.211.59.27, Fax: 021.211.59.27, e-mail: cnsmf@clicknet.ro, persoana de contact: Dr. Cristina Isar, Președinte CNSMF.

Data publicării anunțului: 20.07.2015

Documentatia de atribuire se poate descarca de AICI .