Misiune și activități

CENTRUL NATIONAL DE STUDII PENTRU MEDICINA FAMILIEI are scopul de a incuraja si de a mentine excelenta in practica medicilor de familie si de a reprezenta si exprima opinia medicilor de familie in problemele de educatie si pregatire profesionala in contextul alinierii la standardele contemporane.

CNSMF se poate angaja in activitati legate de aceste scopuri in conformitate cu legile statului roman si cu conventiile si tratatele la care Romania este parte.

A. organizarea de programe de educatie medicala;

B. dezvoltarea cercetarii in medicina de familie;

C. elaborarea de strategii de ameliorare a serviciilor de sanatate in medicina de familie;

D. participarea la elaborarea sau sustinerea unor programe si strategii pe teme de sanatate;

Pentru realizarea obiectivelor propuse, fundatia desfasoara urmatoarele activitati:

 1. organizeaza activitati de instruire, pregatire si educatie medicala continua pentru medicii de familie;
 2. organizeaza formarea de formatori in medicina de familie si educatia continua a acestora;
 3. dezvolta programe de instruire in cercetare in domeniul medicinei de familie;
 4. dezvolta programe de instruire in managementul serviciilor medicale primare;
 5. se implica in definirea domeniilor medicinei de familie, in dezvoltarea standardelor, ghidurilor de practica si in elaborarea fisei postului pentru medicina de familie;
 6. dezvolta programe de educatie medicala continua pentru nurse si asistenti medicali;
 7. sprijina derularea programelor de sanatate publica;
 8. acorda sponsorizari in bani si obiecte persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati similare fundatiei in scopul imbunatatirii calitatii medicinei de familie;
 9. acorda burse de studii medicilor pentru specializari in domeniul medical;
 10. implementeaza programe de sanatate proprii sau in parteneriat cu alte institutii in domeniul de specialitate;
 11. organizeaza intalniri, seminarii, conferinte, ateliere de lucru pe probleme specifice domeniului medical si interdisciplinar;
 12. editeaza si publica material informativ, educativ si didactic;
 13. desfasoara activitati specifice pentru participarea la elaborarea politicilor de sanatate;
 14. colaboreaza la indeplinirea obiectivelor enumerate cu universitatile de medicina, cu Colegiul Medicilor, cu Ministerul Sanatatii si Familiei, cu Casele de asigurari de sanatate, precum si cu fundatii si asociatii similare din tara si strainatate, cu personalitati medicale si stiintifice din tara si strainatate;
 15. desfasoara activitati in domenii specificate in statut ale caror analize si rezultate vor fi publicate;
 16. organizeaza activitati in scopuri caritabile;
 17. colecteaza fonduri in conformitate cu scopurile recunoscute ale fundatiei;

Totodata fundatia va putea desfasura orice alte activitati necesare indeplinirii scopului propus si cu respectarea legislatiei in vigoare.