Metodologie EPA

Evaluare EPA

             Instrumentul EPA constă in 5 chestionare, care trebuie completate înainte de vizita la cabinet şi vizitarea propriu zisă a cabinetului de către un evaluator extern. Cele 5 chestionare sunt:

  1. Un formular de înregistrare a solicitării de efectuare a evaluării, cu întrebări generale (numele şi adresa cabinetului, rural/urban, cabinet individual sau grup de practică, numele şi calificarea personalului etc).
  2. Un chestionar autoadministrat pentru managerul cabinetului sau reprezentantul legal.
  3. Un chestionar autoadministrat (individual) pentru ceilalţi medici angajaţi ai cabinetului, în principal prinvind satisfacţia în muncă;
  4. Un chestionar autoadministrat (individual) pentru ceilalţi angajaţi, medicali şi nemedicali ai cabinetului, în principal privind satisfacţia în muncă;
  5. Un chestionar auto-administrat pentru pacienţi. In general se administrează 70 de chestionare pe cabinet.

             După completarea, procesarea şi introducerea datelor în baza de date EPA, are loc vizitarea cabinetului de către un evaluator extern. Evaluatorul va efectua un interviu cu medicul coordonator sau managerul cabinetului, folosind un chestionar standard (30 minute). Apoi va verifica conformitatea autoevaluării, conform unei proceduri standard, utilizând un checklist cu parametrii care trebuie urmăriţi.

             rezultatul_autoevaluariiEvaluarea EPA urmăreşte 5 mari dimensiuni:

  1. calitatea şi securitatea,
  2. managementul informaţiilor,
  3. infrastructura,
  4. Managementul resurselor umane
  5. Resursele financiare

 

 

 

 

       Există de asemenea instrumente care centralizează datele în format electronic, generând sinteze grafice cu analiza statistică aferentă, ca de exemplu programul Visotool, dezvoltat de către Institutul AQUA din Gotingen, Germania. Instrumentul a fost tradus şi adaptat în România de către Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei.

visotool

 

comparare
Compararea rezultatelor cabinetului evaluat cu media calităţii cabinetelor (sau standardul de aur)