PAL

Proiectul PAL – Abordul standardizat al afecțiunilor respiratorii în practica medicului de familie

 
cdpal      Ghidul PAL       

              Dezvoltarea şi implementarea unei abordări cuprinzătoare şi sistematice pentru tratarea pacienţilor cu simptome respiratorii la nivelul asistenţei medicale primare (AMP/PHC) poate îmbunătăţi calitatea asistenţei medicale în cazul bolilor respiratorii şi, ulterior, poate crea condiţiile optime creşterii depistării cât mai precoce a cazurilor noi de tuberculoză şi îmbunătăţirii calităţii urmăririi acestora.

       Strategia Abordării Practice a Sănătăţii Pulmonare (PAL) reprezintă o abordare integrată pentru tratarea afecţiunilor respiratorii la nivelul asistenţei medicale primare. Raţionamentul pe care se bazează această abordare este acela că această strategie poate îmbunătăţi identificarea şi tratarea tuberculozei în relaţie cu celelalte afecţiuni respiratorii, cât şi identificarea şi tratarea afecţiunilor respiratorii non-tuberculoase în relaţie cu tuberculoza.

Experienţa diverselor ţări care au dezvoltat şi implementat această strategie sugerează faptul că PAL contribuie la:

1. îmbunătăţirea strategiei naţionale de sănătate publică având în vedere faptul că PAL defineşte strategia de sănătate şi intervenţie pentru principala cauză de adresabilitate a populaţiei în reţeaua de asistenţă primară;

2. îmbunătăţirea depistării cazurilor de tuberculoză şi calităţii diagnosticării tuberculozei;

3. reducerea numărului de pacienţi cu probleme respiratorii trimişi către asistenţa medicală secundară de la nivelul asistenţei medicale primare, îmbunătăţind astfel integrarea controlului bolilor respiratorii şi a tuberculozei în serviciile de asistenţă medicală primară;

4. reducerea prescrierii nejustificate şi prelungite de medicamente, în special antibiotice şi medicamente adjuvante;

5. îmbunătăţirea calităţii managementului pacienţilor cu afecţiuni respiratorii cronice la nivel judeţean;

6. îmbunătăţirea şi întărirea capacităţii personalului medical la nivelul asistenţei medicale primare în tratarea acestor afecţiuni

7. îmbunătăţirea planificării resurselor şi estimării necesarului de resurse  în sistemului medical.

 

          Proiectul implementat de CNSMF a urm[rit extinderea implementarii strategiei PAL in 5 judete pilot (2 judete in prima faza si alte 3 judete in faza a 2-a). Recomandarile formulate in urma analizei utilizarii Ghidului PAL in cele 2 judete pilot din faza 1 vor servi la adaptarea proiectului de implementare in faza a 2-a. CNSMF va contribui alaturi de CPSS la realizarea unei analize sistematice referitoare la implementarea acestui proiect in Romania.

              Scopul

              De a reduce semnificativ tuberculoza la nivel global până în anul 2015 în conformitate cu scopurile MDG şi ale Parteneriatului „Opriţi tuberculoza!”.

              Obiectivul general:

              Dezvoltarea şi implementarea unei abordări cuprinzătoare şi sistematice pentru tratarea pacienţilor cu simptome respiratorii la nivelul asistenţei medicale primare (AMP/PHC) care poate îmbunătăţi calitatea asistenţei medicale în cazul bolilor respiratorii şi, ulterior, poate crea condiţiile optime creşterii depistării cazurilor noi de tuberculoză şi îmbunătăţirii calităţii diagnosticării acestora.

              PAL trebuie adaptat la politicile şi priorităţile de sănătate publică naţionale, cât şi la resursele disponibile. Strategia PAL include două componente:

          Standardizarea practicii medicale prin adaptarea şi dezvoltarea de ghiduri de practică medicală referitoare la tratarea afecţiunilor respiratorii cu frecvenţă mare la nivelul asistenţei primare şi având ca scop în special îmbunătăţirea depistării cazurilor de tuberculoză cât şi a calităţii diagnosticării tuberculozei la nivelul PHC. Aceste ghiduri se bazează pe principiul utilizării semnelor şi simptomelor principale ce conduc la determinarea diagnosticului, a gradului de severitate şi ghideză decizia adecvată de tratament.

        Coordonarea pe baza colaborării între personalul medical la acelaşi nivel şi la niveluri diferite ale sistemului, cât şi în cadrul şi între diverse categorii de personal medical pentru a utiliza cât mai eficient resursele disponibile. Coordonarea implică de asemenea o definire clară a rolului fiecărei categorii de personal medical şi a fiecărui nivel de asistenţă medicală în tratarea afecţiunilor respiratorii. Acest lucru contribuie la stabilirea unui sistem eficient de urmărire şi trimitere către nivele superioare de asistenţă pentru cazurile de afecţiuni respiratorii în general şi pentru suspecţii de tuberculoză şi cazurile de tuberculoză în special.

          Proiectul CNSMF a fost implementat în parteneriat cu Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate (CPSS). Activităţile au fost complementare: În proiectul CPSS a fost realizată adaptarea strategiei PAL şi planul de implementare al acesteia, au fost dezvoltate materialele de instruire pentru medicii de familie, iar în cadrul proiectului CNSMF s-a efectuat implementarea strategiei PAL in regim pilot; au fost elaborate materialele și metodologia necesare efectuării studiului privind utilizarea Ghidului PAL în cabinetele medicilor de familie; au fost instruiți 20 de formatori pentru a participa la formarea altor 500 de medici de familie, din 3 noi locații, suplimentar față de cei 104 MF deja instruiți; au fost dotate 150 de cabinete noi de MF (din cele 500) cu echipamentele necesare implementării Ghidului PAL. În anul 3-5, implementarea în regim pilot a strategiei PAL a fost făcută în 150 de cabinete de MF, din 3 noi locații, fata de cele 104 cabinete din judetele Călărași și Dolj, în care s-a făcut implementarea în anii 1-2.

          Strategiile şi metodele utilizate în realizarea obiectivelor proiectului au fost:

 • organizarea de cursuri de instruire pentru medicii de familie, pentru a-i pregăti pentru implementarea strategiei PAL în regim pilot, respectiv  pentru colectarea datelor în vederea evaluarii  nivelului de referință a managementului bolilor respiratorii în asistență primară și testarea ghidului PAL
 • organizarea unui curs de formare de formatori
 • dotarea medicilor de familie din 104 + 150 de cabinete cu echipamentele necesare implementării strategiei PAL in regim pilot
 • evaluarea nivelului de referinta  a managementului bolilor respiratorii in asistenta primara de catre medicii de familie, respectiv testarea ghidului PAL elaborat in cadrul proiectului CPSS; participarea alaturi de CPSS la evaluarea utilitatii aplicarii strategiei PAL in 5 judete.

 

Acțiuni în proiectul PAL

Participarea la elaborarea Ghidului PAL – Abordul standardizat al afecțiunilor respiratorii în practica medicului de familie (versiune hard și versiune electronică) – Ghidul PALinstrument de iplementare a Strategiei PAL (Practical Approach of Lung Health) a OMS pentru România (parteneriat al CPSS cu CNSMF) – colectivul ghidului coordonat de pneumologi de la Instit M Nasta

2009-2012 activități de implementare a ghidurilor elaborate – PAL

 • instruirea a 650 de MF din 6 județe tinta in abordul standardizat al afecțiunilor respiratorii
 • dotarea a 250 de cabinete MF cu echipamente de bază pentru managementul optim al afecțiunilor respiratorii
 • studiu comparativ pre-post instruire in PAL, a modului de abord al afectiunilor respiratorii de catre MF
 • auditul a 25 de cabinete de MF privind implementarea recomandarilor PAL in practica curentă
 • instruirea MF în depistarea și tratamentul depresiei în practica MF

2-3 octombrie 2009, Bucuresti – "Ghidurile de practica, de la documentul din raft, la recomandarea din cabinet"

Tematica:

 1. Adoptarea recomandarilor privind bolile respiratorii in practica medicului de familie – Ghidul PAL si Ghidul de management al astmului
 2. Adoptarea recomandarilor privind depresia in practica medicului de familie – Ghidul de management al depresiei In parteneriat cu Societatea Nationala de Medicina Familiei, Societatea Romana de Pneumologie, Centrul de Politici pentru Servicii de Sanatate.

 

Materiale in format electronic

ALGORITMI DE MANAGEMENT AL BOLILOR RESPIRATORII ÎN PRACTICA MEDICULUI DE FAMILIE: