Proiect ALIAT

slider-sticle

 

Titlu proiect“Centru de Incluziune Socială pentru persoanele dependente de alcool”

Proiect POSDRU, 2011-2013
Organizatia ALIAT – titular proiect
Organizatia CNSMF – partener

Obiectiv general: Facilitarea accesului persoanelor dependente de alcool pe piaţa muncii.

Obiective specifice:

1. Crearea a două centre de asistenţă integrată pentru persoanele cu un consum problematic de alcool: Bucureşti si Târgovişte. Cel puţin 1200 de beneficiari ai centrelor primesc servicii de îngrijire a sănătăţii, educaţie, consiliere vocaţională, creşterea şi consolidarea motivaţiei pentru formarea profesională şi pentru integrarea pe piaţa muncii.

2. Formarea a 750 medici de familie din Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, din mediul urban şi rural, în acordarea de intervenţii specifice pentru persoanele cu un consum problematic de alcool.

3. Crearea centrului virtual de resurse pentru profesioniştii din domeniul dependenţei de alcool şi pentru nonprofesionişti.

 

Stiri proiect

Materiale