Activitati Lifestyle

logo

Activitati

  1. Elaborarea si dezvoltarea ghidurilor de preventie clinica si a instrumentelor operationale cu cele mai noi informatii din domeniul preventiei pentru a face posibila identificarea riscurilor individuale de BNT la pacientii medicilor de familie
  2. Elaborarea instrumentelor necesare medicilor de familie pentru a controla riscurile identificate de boala la pacienti (riscul de diabet, boli cardiovasculare coronariene, boli psihice, consum de alcool, cancer)
  3. Instruirea  personalului din asistenta medicala primara pentru efectuarea interviurilor motivationale
  4. Instruirea medicilor de familie/ asistentilor comunitari in vederea utilizarii instrumentelor mai sus mentionate
  5. Revizuire si tiparirea manualului existent, instruirea educatorilor si profesorilor + studiu HBSC (Health Behaviour in School Aged Children)
  6. Advocacy pentru stabilirea cadrului legislativ necesar activitatilor sustenabile
  7. Asigurarea vizibilitatii proiectului
  8. Managementul de proiect si auditare