Invitatie cabinete medicale pilot

antetproiect

Anunt

selecție voluntari proiect RO19 "Interventiile multicomponente pentru prevenirea bolilor cronice netransmisibile (NCD) din Romania"

 CNSMF, în cadrul Proiectului RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile  (NCD) asociate stilului de viață din România” cu finanțare prin - MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN 2009-2014 Programul ”Iniţiative în Sănătatea Publică”

lansează activitatea de selecție a 100 de cabinete de medicina familiei care vor participa voluntar la activitățile propuse de proiect.

Proiectul “Intervenţii la mai multe niveluri pentru prevenţia bolilor netransmisibile (BNT) asociate stilului de viaţă în România “ se subscrie Obiectivului strategic 1 (OS1) al proiectului: OS1 Îmbunătăţirea capacităţii, în vederea punerii efective în aplicare a intervenţiilor de prevenţie adresate factorilor de risc major privind stilul de viaţă (alimentaţie, activitate fizică, consumul de alcool și tutun) la nivelul asistenţei medicale primare (AMP)

În acest sens proiectul prevede selectarea unui număr de 100 cabinete de medicina familiei cu angrenarea a cca. 250 de profesioniști din asistența primară: medici de familie, asistenți medicali, asistenți comunitari care vor aplica recomandările Ghidului de Prevenție Clinică realizat în cadrul proiectului și vor utiliza și valida în activitatea proprie instrumentele de lucru (toolkit) dezvoltate pentru facilitarea implementării, inclusive a soluției informatice adaptate activităților preventive.

 

Arealul de recrutare

Vor fi selectate cabinete de medicina familiei din județele menționate mai jos, circumscrise locațiilor de instruire : București, Craiova, Cluj-Napoca și Iași

 

1. Areal Sud : București, Jud Ilfov, Jud Ialomița

2. Areal Nord-Vest : Jud. Cluj și Bistrița

3. Areal Sud-Vest : Jud. Dolj

4. Areal Nord-Est : Jud. Iași, Vaslui, Suceava

 

În situația în care numărul necesar de cabinete nu va putea fi acoperit din aceste județe, vor putea fi acceptați participanți din alte județe adiacente.

 Se preconizează o distribuție urban / rural, după cum urmează:

 

Locatie instruire Areal acoperit Mediu Nr cabinet estimat
Bucuresti Sud ( Buc/Ilfov/Ialomita) Municipiu Buc 10
Rural/oras mic 15
Craiova Sud-Vest : Jud Dolj Mun Craiova 11
Rural/oras mic 14
Cluj Nord-Vest : Jud Cluj si Bistrita Mun Cluj-Napoca/Bistrita 10
Rural/oras mic 15
Iasi Areal Nord –Est : Jud. Iasi, Vaslui, Suceava Mun Iasi/ Suceava 10
Rural Iasi / Vaslui 15
Total 100

 

 

Cabinetele de medicina familiei selectate din zonele enumerate mai sus, se vor angaja să participe la activitățile proiectului RO19 -"Interventiile multicomponente pentru prevenirea bolilor cronice netransmisibile (NCD) din Romania" pe durata de 1 an. După finalizarea proiectului actual, se preconizează continuarea activităților, pe baza unor proiecte în cadrul unei rețele de dispensare santinelă pe teme legate de prevenție.

În cadrul acestui proiect, cei 100 de medici de familie și 150 de asistente medicale și comunitare, vor participa la următoarele activități:

 • Program de pregătire – constând în 2 module de curs (se preconizează a se desfășura în perioada octombrie/noiembrie 2015), la care vor participa medicii împreună cu asistentele medicale și comunitare.
 • Vor evalua și aplica recomandările din Ghidul de prevenție în activitatea curentă pe întreaga perioadă a proiectului
 • Se obligă să înregistreze activitatea peventivă folosind softul din proiect și va introduce minimum 250 de pacienți examinați conform specificațiilor până la data de 30 iulie 2016. În acest scop va accepta să utilizeze pe toată durata proiectului softul de cabinet medical adaptat pentru activitățile proiectului (IcMed). Cabinetele care nu doresc să lucreze cu programul menționat nu pot fi acceptate.
 • Vor utiliza toolkit-ul primit pentru a efectua în cadrul consultațiilor preventive un număr de teste rapide pentru glicemie, colesterol și trigliceride.
 • Acceptă să fie evaluați pre-/-post  pilotare, acceptă vizitele monitorilor medici (1-2 vizite pe durata proiectului) – acțiunile având ca scop evaluarea activității preventive derulate conform cu metodologia învățată la cursuri.
 • Vor participa la evaluarea finală a Ghidului de prevenție dezvoltat și utilizat în cadrul proiectului.
 • Vor răspunde de siguranța echipamentelor primite în utilizare pe perioada proiectului (laptop, sistem Holter TA, ecg de mână, tester) și de buna lor utilizare.

 
Criterii de selecție:

 • Vor fi selectate cabinetele de medicina familiei care vor trimite formularele de înscriere și care întrunească următoarele condiții:
 • Cabinetul medical are sediul în județele menționate.
 • Demonstrează interesul pentru tematica proiectului (oferirea serviciilor preventive, prevenție promară/ managementul riscului BNT
 • Documentează participarea la alte activități preventive, proiecte, programe educaționale.
 • Cabinetul medical este în contract cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (contract semnat de reprezentantul legal)
 • Medicul este specialist sau primar de medicina familiei
 • Cabinetul medical are asistent angajat
 • Cabinetul medical are conexiune bună la internet prin cablu (costul conexiunii este asigurat de cabinet)

Formularul de înscriere va fi completat și expediat prin poșta la adresa CNSMF, Calea Moșilor nr. 227, Sc.A, Ap.3, 020868, Bucuresti, Sector 2 sau prin email la adresa: proiect@cnsmf.ro până la data de 23 septembrie 2015, orele 16:00.