Proiectul GP Medinet

Perioada de derulare: 2001-2004

Proiectul GP Medinet a fost primul mare proiect al CNSMF, realizat cu sprijinul Fundației olandeze „Improving Quality of Health Care in Romania”. Proiectul a fost rezultatul unor ani buni de colaborare între medici de familie români și colegii olandezi.

Istoric

Reţeaua de Dispensare Santinelă Medinet a fost unul dintre primele proiecte ambiţioase ale Societăţii Naţionale de Medicina Familiei – Medicină Generală, o urmare firească a colaborării de aproape 10 ani între România şi Olanda în domeniul medicinei de familie. În cadrul programelor de pregătire au fost pregătiți medici formatori de medicina familiei, în domeniile cercetare, predare şi managementului în medicina familiei.

Prin anii 1995 a început un proces de pregătire profesional-științifică care avea ca scop crearea unei Societăţi Naţionale de Medicina Familiei / Medicină Generală puternice. Procesul care poate fi considerat ca expresie a unei evoluţii profesional-ştiinţifice şi de căutare a propriei identităţi. Unul dintre obiective a fost realizarea unei baze ştiinţifice de cercetare pentru medicina familiei, care să permită cunoaşterea situaţiei actuale şi să permită dezvoltarea unor studii ulterioare în domeniul medicinei de familie.

În acest sens, în 1996 a fost demarat un proiect pilot în care s-a realizat un studiu de morbiditate. 36 de medici de familie din 4 centre universitare din țară (București, Timișoara, Cluj și Iași) au colectat date din practica proprie, înregistrându-le pe formulare pe hartie. A fost utilizat pentru prima dată sistemul de clasificare ICPC (prima versiune, simplificată). Fișele colectate au fost centralizate și analizate de specialiști de la Institutul de Sănătate Publică București. Rezultatele au fost prezentate într-o conferință la București în anul 1999.

La finalul acestui proiect s-a desprins necesitatea de a încerca crearea unei rețele de dispensare santinelă care să colecteze date în mod sistematic, de la nivelul cabinetelor de medicina familiei, având de data aceasta suport informatic. Pentru aceasta, trebuiau pregătitre o serie de instrumente: un sistem de clasificare, un program pentru cabinet (software) și de găsit 100 de calculatoare. Totul părea să fie o utopie, pentru Romania anului 1999!

Totuși, prin perseverență și mai ales cu sprijinul Prof. Jan van Es, lucrurile au început să se miște. A fost tradus ICPC-2 (International Classification for Primary Care). traducere coordonată de dr. Marius Mărginean și supervizată de dr. Marc Jamoulle, membri ai Wonca International Committee. Au început pregătirile pentru a contura o rețea de dispensare santinelă.

fig8A fost demarata realizarea unui software de cabinet MF, Medins, coordonat de dr. Marius Mărginean și realizat de firma InSoft din Timișoara. A fost primul program de cabinet MF, care includea ICPC-2, înregistrarea informatiilor după structura SOAP (Subjectiv, Objective, Assessment, Procedure), conceptul de episod de îngrijire, precum și înregistrarea motivelor prezentării la medic. Datele înregistrate se puteau transmite prin Internet, către un server central.

În vederea stabilirii mărimii eşantionului de medici şi al modalităţii de selecţie au avut loc o serie de consultări cu specialişti în domeniul statisticii, epidemiologiei şi sănătăţii publice. În primăvara anului 2000 a avut loc la Bucureşti un seminar coordonat de prof.dr. Metsemaker (Universitatea Maastricht). Concluziile tuturor discuţiilor au fost că putem alcătui un eşantion nealeator proporţional stratificat în funcţie de populaţia României, pe grupe de vârstă, sex, mediu urban-rural, caracteristici ale practicii medicale, etc. Numărul de medici necesari a fost stabilit la 100, urmând ca aceştia să fie selecţionaţi pe baza unui chestionar.

În același timp, 50 de noi formatori de medicina familiei s-au organizat și au înființat Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei (16 august 2001). Deoarece mulți dintre acești membri fondatori erau deja implicați în activitațile privind pregătirea unei rețele de dispensare santinelă, a fost conceput proiectul GP-Medinet.

Proiectul GP-Medinet

Odată cu înființarea CNSMF, a fost preluată și coordonarea rețelei de dispensare santinelă Medinet.

Au fost selectați 100 de medici de familie din toată țara, a fost pus la punct un program de pregătire și un Manual de înregistrare a datelor.  Lipseau doar cele 100 de calculatoare! În cele din urmă, prin sprijinul partenerilor olandezi am beneficiat de o donație de 100 de calculatoare și monitoare, care au fost upgradate și oferite medicilor de familie din rețeaua Medinet.

coperta
Clasificarea Internatională pentru Asistența Medicală Primară – ICPC2
pager_romanian
ICPC-2 pager – in limba română

 

 

 

Programul MedIns a fost perfecționat și medicii de familie au fost instruiți în utilizarea calculatorului și al softului.

Datele colectate de medicii din dispensarele santinelă erau transmise lunar către un server central, la Institutul de Sănătate Publică Timișoara, unde erau stocate.

 

 

 

Pentru transmiterea datelor programul MedINS includea o interfaţă uşor de utilizat. Programul de cabinet genera un fişier-raport care era apoi transmis centrului. Existau 3 modalităţi de transmitere a datelor, în funcţie de posibilităţile tehnice locale la nivelul dispensarului santinelă:reguliinregistrare

  • Dacă exista conexiune directă la Internet, după generare, raportul era expediat automat prin ftp către serverul Medinet.
  • Dacă nu exista conectare la Internet în dispensarul santinelă, raportul generat se copia pe o dischetă pe care o trimitea la centru sau prin intermediul sitului web realizat în acest scop, fiecare medic având un cont securizat pe acest site.

Pe tot parcursul proiectului am beneficiat de consultanță din partea dr. Koos van der Velden (Universitatea Nijmegen, Olanda) şi Prof.dr. Job Metsemakers (Universitatea Maastricht).

Rezultate

 Nivelul participării la activitatea desfăşurată în cadrul Reţelei de Dispensare Santinelă a fost destul de bun. Medicii au participat la 4 serii de cursuri de pregătire, în 4 centre – București, Timișoara, Cluj și Iași).  După fiecare curs s-a observat o ameliorare a activităţii de înregistrare a datelor.

Totuşi, datorită problemelor deosebite legate de situaţia din sectorul medical din România, activitatea continuă de înregistrare a datelor a avut de suferit. Problemele s-au manifestat prin perioade de întrerupere a înregistrării, de durate variabile. Trebuie menţionat că medicii de familie au fost nevoiţi să efectueze o dublă înregistrare a datelor, pe calculator şi în evidenţa primară pe hârtie. Majoritatea Caselor de Asigurări Judeţene nu au acceptat ca medicii să ţină doar o evidenţă computerizată a datelor. Probleme mari au fost sesizate şi în perioadele de aglomeraţie la cabinetul medical, cum erau perioadele cu morbiditate crescută prin infecţii respiratorii, când medicii nu au mai putut înregistra toate consultaţiile efectuate. Un număr de 7 medici au fost obligaţi să renunţe la activitatea din cadrul Reţelei de Dispensare Santinelă, datorită efortului mare la care erau obligaţi, sau datorită schimbării specificului activităţii. De asemenea, datorită nerespectării condiţiilor impuse, la un număr de 21 de medici a fost necesară încetarea colaborării. În locul lor au fost cooptaţi alţi colegi, care au trebuit să se adapteze din mers activităţii din cadrul reţelei de dispensare santinelă. După trei ani de la începerea activităţii erau activi mai mult de 2/3 din membrii reţelei. Considerăm că rata de „supravieţuire” de 66% a participanţilor unei asemenea reţele a fost foarte bună, în comparaţie cu alte ţări.

coperta5Rezultatele analizei datelor înregistrate au fost publicate în 2004 și prezentate cu ocazia Conferinței de încheiere a proiectului, cu participare internațională, la București, Hotel Hilton (24 aprilie 2004).

De asemenea, rezultatele au fost prezentate în octombrie 2005, la sesiunea coordonată de CNSMF în cadrul Conferinței “Monitoring and evaluation of non-communicable diseases in Romania”, organizată de Ministerul Sănătății.

 

Galerie Foto cursuri Iași

Galerie Foto cursuri Timișoara

Pagina web a proiectului:

 

 

 

 

Foto Conferința Medinet, 2004

>>Album foto<<