Proiect ALIAT

Crearea a două centre de asistenţă integrată pentru persoanele cu un consum problematic de alcool: Bucureşti si Târgovişte. Cel puţin 1200 de beneficiari ai centrelor primesc servicii de îngrijire a sănătăţii, educaţie, consiliere vocaţională, creşterea şi consolidarea motivaţiei pentru formarea profesională şi pentru integrarea pe piaţa muncii.

2. Formarea a 750 medici de familie din Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, din mediul urban şi rural, în acordarea de intervenţii specifice pentru persoanele cu un consum problematic de alcool.

3. Crearea centrului virtual de resurse pentru profesioniştii din domeniul dependenţei de alcool şi pentru nonprofesionişti.