Closed Conference EquIP 2008

In perioada 6-9 noiembrie 2008 s-a desfășurat la București, Grand Hotel Rin. întâlnirea anuală a EQuiP – Closed Conference.

European Society for Quality and Safety in Family Practice – EQuiP – este un grup de lucru al Wonca Europa (Organizatia medicilor de familie din Europa). In fiecare an organizeaza 2 intalniri, o conferinta cu participare generală și o întânire anuală doar pentru membrii (Closed Conference).

In noiembrie 2008, Romania a fost țara organizatoare a Closed Conference, sub coordonarea Centrului Național de Studii pentru Medicina Familiei. Profitând de prezența colegilor de la EQuiP, CNSMF a organizat în paralel și o conferință pentru medicii de familie cu tema „Calitatea europeana în medicina familiei„. În cadrul conferinței a fost organizată o masă rotundă cu participarea a 5 invitați din Europa, care au prezentat experiența din țările lor privind modele de creșterea calității și evaluarea calității cabinetelor de medicina familiei.

Cu această ocazie, reprezentanții României în EQuiP – Dr. Marius Mărginean și dr. Andrea Neculau au prezentat rezultatele proiectului CNSMF în acest domeniu – adaptarea instrumentului EPA în limba română, formarea a 16 evaluatori pentru cabinetele de medicina familiei și pilotarea metodologiei de evaluarea cabinetelor.

În cadrul acestei conferințe a avut loc și transferul conducerii EquiP de la Prof. dr. Joachim Szecsenyi (Germania), fostul președinte EquiP către dr. Tina Erricson (Danemarca), actuala președintă.