Clubul Diplomatilor 2005

Simpozion „Improving of Health Status Monitoring and Evaluation Capacity in the Framework pf Health Care Reform”

București, 11 decembrie 2005

Manifestarea a avut loc la Clubul Diplomaților din București și a fost organizată de CNSMF în colaborare cu Proiectul Phare RO2002/000586.04.11.03, coordonat de dr. Lars Elffors.

Au participat membrii ai Rețelei de Dispensare Santinelă Medinet din toață țara, reprezentanți ai MS și SNMF.

Manifestarea a încercat să găsească soluții pentru crearea unui sistem eficient de monitorizare a datelor în asistența medicală primară, pornind de la experiența Rețelei de Dispensare Santinelă organizată de CNSMF încă din anul 2001.

 

 

>>Album foto<<