Servicii de furnizare de software

Documentatia de atribuire

Achiziţie directa de servicii de furnizare de software în cadrul proiectului SG2.23 „Creșterea accesului populației vulnerabile la servicii medicale preventive” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014 – 2021, în baza Acordului de Parteneriat încheiat între Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei, în calitate de Promotor de proiect și DSP Arad, Asociația de Ajutor Mutual Slatina Timiș, Asociația Viscri Incepe și Institutul de Științe Medicale de Bază din cadrul Universității din Oslo, în calitate de Parteneri de Proiect și a Contractului de finanțare AR Nr 23872/43/28.12.2022 pentru implementarea proiectului SG2.23.

Data publicarii: 21.07.2023

01_Oferta software platforma educationala_20072023

02 Nota_estimarea val contract_Instr_dezv_cursuri online_SG2.23_04052023