Dr. Andrea Neculau

Drumul meu profesional este foarte strâns legat de CNSMF. Alături de colegi care mi-au devenit în timp prieteni dragi, am deschis rând pe rând,  spre cunoaștere și aprofundare,  domenii esențiale devenirii medicului de familie modern: de la evaluarea critică a literaturii medicale la elaborarea de ghiduri de practică, la managementul bolilor cronice sau al serviciilor preventive. Am fost inspirată de colegii olandezi, adevarate modele umane, care au venit în mod benevol să ne împărtășească modul lor de practică și am decis să duc mai departe ce am învățat, către generațiile noi de medici de familie. În opinia mea CNSMF este și râmîne în avangarda medicinii de familie!