Achizitie directa servicii de consultanță pentru evaluarea practicii medicale prin metoda auditului clinic

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

La procedura de achiziţie servicii de consultanță pentru evaluarea practicii medicale prin metoda auditului clinic

Proiectul: RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile  (NCD) asociate stilului de viață din România”

 Fundația Centrul Național de Studii pentru Medicina Familiei (CNSMF), cu adresa în București, Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara 1 ap. 3 sector 2, anunță achiziția serviciilor de consultanță pentru evaluarea practicii medicale prin metoda auditului clinic în cadrul proiectului RO19.04 „Intervențiile la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor netransmisibile  (NCD) asociate stilului de viață din România”. Procedura aplicabilă este achizitie directa conform Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120/2013. Proiectul este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.

Ofertantii interesati vor descarca si completa documentatia de atribuire de aici.

Formularele completate vor  fi insotite de un document intitulat Oferta Tehnica in care aplicantul va face descrierea ofertei.

Ofertanții interesați să obțină informații suplimentare privind prezenta achiziție sunt invitați să se adreseze achizitorului, Fundația Centrull Național de Studii pentru Medicina Familiei, utilizând datele de contact: Calea Moșilor nr. 227 bl. 37 scara 1 ap. 3 sector 2, București, Tel.: 021.211.59.27, Fax: 021.211.59.27, e-mail: cnsmf@clicknet.ro, persoana de contact: Dr. Cristina Isar, Președinte CNSMF.

Data publicării anunțului: 10.06.2015


ANUNT 15.06.2015

Termenul de  depunere oferte pentru achiziţie directa pentru servicii de consultanta pentru evaluarea practicii medicale prin metoda auditului clinic se prelungeste pana in data de 19.06.2015, orele 12:00 (15.06.2015)